Aanvullende voorwaarden voor digitale producten

Op alle diensten, producten en overeenkomsten van Alexis leerhulpmiddelen.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
welke u op elk moment kunt inzien op www.leerhulpmiddelen.nl.  
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale producten van Alexis leerhulpmiddelen.nl.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten zijn steeds in euro’s en inclusief het dan geldende BTW tarief.

De betaling van de aangeboden digitale producten op www.leerhulpmiddelen.nl gebeurt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal per e-mail toegezonden of online beschikbaar gemaakt nadat succesvolle betaling heeft plaatsgevonden.

Bij het plaatsen van een bestelling ontstaat een betalingsverplichting en een definitieve koopovereenkomst tussen u en Alexis leerhulpmiddelen.nl.

Deze overeenkomst geeft u als koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteursrechten blijven ten alle tijde van de oorspronkelijke auteurs en hun respectievelijke eigenaars.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U betracht iedere handeling na te laten die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid

Alexis leerhulpmiddelen.nl, haar partners, en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Eveneens is vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade volledig uitgesloten.

U bent gehouden Alexis leerhulpmiddelen.nl, haar partners, en gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de digitale producten van ons.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres en overige contact gegevens. Daarnaast bent u verantwoordelijke voor het juist instellen van uw internetapparatuur (PC, tablet, telefoon, e.d.) en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners zodat u de door ons verstuurde berichten en digitale producten kunt ontvangen.

Copyright

Op de digitale producten van Alexis leerhulpmiddelen.nl berust
copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Annulering en herroeping

U sluit uitdrukkelijk uw herroepingsrecht welke u gedurende de bedenktermijn van 14 dagen heeft uit, aangezien de digitale producten reeds geproduceerd zijn voordat de bedenktermijn is verstreken.

Op de door ons geleverde digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om die reden niet mogelijk.

 

Lees ook onze Algemene voorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Catalogus 2023-2024

© 2009 - 2024 Leerhulpmiddelen.nl | sitemap | rss